Read[ZSWW] PURGE (COMPLETED) | tuyetvuong2105

Read [ZSWW] PURGE (COMPLETED) - IDNEWS24.com

[ZSWW] PURGE (COMPLETED)

Authors: tuyetvuong2105

Genre: Fanfiction

Update: 24-08-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"...Vương tử của ta, cho dù có giết hết người trong đất nước này, em vẫn là vương tử của ta."

"Hết thảy, đều để ta an bài tốt."