Read[Zosan] 5 giờ chiều (Tan học rồi, sao còn chưa về nữa?) | EnrinAi

Read [Zosan] 5 giờ chiều (Tan học rồi, sao còn chưa về nữa?) - IDNEWS24.com

[Zosan] 5 giờ chiều (Tan học rồi, sao còn chưa về nữa?)

Authors: EnrinAi

Genre: Fanfiction

Update: 14-10-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[ OnePiece fanfic ] [ CP ZoSan ]
{ Học đường; angst nhẹ }
Một sự dại dột, thực sự là vậy, Zoro hôn Sanji. Vì hành động nhanh hơn lời nói.