ReadYoonTae | Flawless | AnSugar

Read YoonTae | Flawless - IDNEWS24.com

YoonTae | Flawless

Authors: AnSugar

Genre: Fanfiction

Update: 16-08-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Không có âm nhạc, Min Yoongi chẳng là cái thá gì hết. Thế nhưng không có Kim Taehyung, Min Yoongi lại càng không thể tồn tại.

Some little stories about Min Yoongi and Kim Taehyung and their love.

Tên fic: Flawless.
Couple: YoonTae ~ [Yoongi & Taehyung]
Thể loại: series oneshot, ngọt.
Tác giả: AnSugar.

{do not take out.}