ReadXuyên qua chi nhất phẩm tiên phu Tác giả :Bắc Phong Xuy | ZzDocGiaZz

Read Xuyên qua chi nhất phẩm tiên phu   Tác giả :Bắc Phong Xuy - IDNEWS24.com

Xuyên qua chi nhất phẩm tiên phu Tác giả :Bắc Phong Xuy

Authors: ZzDocGiaZz

Genre: Novels

Update: 09-08-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Nội dung giới thiệu vắn tắt: tinh tế thế giới thiên tài nhà bào chế thuốc một sớm mai xuyên qua đến Thiên Lâm đại lục tu chân gia tộc, đã bị người tại tổ phụ ngày sinh thượng bắt gian tại trận, nhìn vừa mới lăn quá gian phu, Cổ Diêu buông tay, ngươi nói làm thế nào chứ.

Gian phu Trì Trường Dạ nghiêm túc trả lời: ta sẽ phụ trách .

Cổ Diêu: ...

Mấu chốt tự: xuyên qua chi nhất phẩm tiên phu, Bắc Phong Xuy, Cổ Diêu, Trì Trường Dạ, thăng cấp lưu sảng văn, HE