ReadXuyên đến thế giới song song. Thế quái nào!? | Watanabe_Satou_49

Read Xuyên đến thế giới song song. Thế quái nào!? - IDNEWS24.com

Xuyên đến thế giới song song. Thế quái nào!?

Authors: Watanabe_Satou_49

Genre: Fanfiction

Update: 27-01-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Madara, Izuna, Obito được đến thế giới song song do một cuộc thử nghiệm và đã thành công nhưng họ đã bị biến nhỏ, chuyện gì sẽ xảy ra đây?