Read[Xử Nữ] Thiên Thần | vysuavir

Read [Xử Nữ] Thiên Thần - IDNEWS24.com

[Xử Nữ] Thiên Thần

Authors: vysuavir

Genre: Diverse Lit

Update: 28-01-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Người ta nói, ả đẹp, đẹp sắc xảo ma mị

Người ta nói, ả giỏi, giỏi nắm lấy trái tim đàn ông

Người ta còn nói, ả may mắn, sinh ra trong gia đình giàu có

Người ta gọi ả là Thiên Thần

Nhưng nào ai biết được, Thiên Thần cũng có một Ác Quỷ trong tim..?

Không, không, ả không phải là Thiên Thần

Chính xác hơn, ả là Ác Quỷ đội lốt Thiên Thần..

Còn cô, kẻ bị hắt hủi, mới chính là Thiên Thần

Một Thiên Thần bị ruồng bỏ..