ReadXanh, hay là cậu. | 2502percent

Read Xanh, hay là cậu. - IDNEWS24.com

Xanh, hay là cậu.

Authors: 2502percent

Genre: Fanfiction

Update: 19-12-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tôi và cậu, giống nhau. Chúng ta đều là những mảnh vụn chắp ghép lại rồi tiếp tục tồn tại mà thôi.