ReadXà quân bác ái nương tử - Liễu Thiếu Bạch ( Xuyên không - HH - H ) | HanHaWon

Read Xà quân bác ái nương tử - Liễu Thiếu Bạch ( Xuyên không - HH - H ) - IDNEWS24.com

Xà quân bác ái nương tử - Liễu Thiếu Bạch ( Xuyên không - HH - H )

Authors: HanHaWon

Genre: New Adult

Update: 19-01-2014

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Hắn là một cái tu luyện gần vạn năm Mặc Nhiêm cự mãng,

Chờ một mạch vượt qua hắn thứ chín thứ thiên kiếp sau, có thể đứng hàng tiên ban,

Không nghĩ tới vừa lúc đó, lên trời thế nhưng sẽ nói đùa hắn bình thường ,

Theo bầu trời ném một nữ nhân?

Nữ nhân này thế nhưng chính là hắn lâu tìm không được từng có ân cho hắn cá nương?

Xem ra, hắn không đem này ân cấp báo , hắn là mơ tưởng thành tiên !

Được rồi! Vậy ban thưởng nàng cả đời vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi sinh hoạt đi!

Cái gì? Nàng không cần?

Nàng muốn là của hắn người?