ReadWrite for my muse. | LuMor2411

Read Write for my muse. - IDNEWS24.com

Write for my muse.

Authors: LuMor2411

Genre: Poetry

Update: 20-12-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tớ có rất nhiều chàng/nàng thơ.
Nhưng người tớ yêu thì chỉ có một.
Và có thể người đó chính là bản thân tớ.

➰Written by @simplicity_CaB〰