ReadWho's the real Mommy? | KingsleyGrey589

Read Who's the real Mommy? - IDNEWS24.com

Who's the real Mommy?

Authors: KingsleyGrey589

Genre: Fanfiction

Update: 24-03-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Một ngày nọ, trước cửa dorm 1 của IZ*ONE bỗng dưng xuất hiện ba đứa trẻ, tự nhận Kim Minju là mama và một trong số những thành viên còn lại là mommy của chúng

Đây là chuỗi những câu chuyện vui vẻ về một tuần du lịch thăm "mama" của những đứa trẻ đến từ tương lai và những tranh luận xem ai chính là mommy của chúng

AU note: Fic này mình dựa theo một fic của WJSN tựa là "Yeonjung short stories" và thuộc loạt "Who left these babies here" của bạn Minchies13 trên asianfanfics
Link fic: https://www.asianfanfics.com/story/view/1399038/yeonjung-short-stories

5 latest Chapters