Read[WenRene] - [ABO] - Ba Lần Gả Cho | minkenza_s

Read [WenRene] - [ABO] - Ba Lần Gả Cho - IDNEWS24.com

[WenRene] - [ABO] - Ba Lần Gả Cho

Authors: minkenza_s

Genre: Fanfiction

Update: 30-05-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên khác : Đệ Tam Hạ Giá
Tác giả : Mặc Khách
Thể loại : ABO văn, cung đấu, tranh quyền, tranh sủng, trạch đấu, BHTT, bách hợp, girl×girl, 1×1, HE, H văn
Đã được sự cho phép của tác giả.
Link truyện gốc: https://my.w.tt/Kaa8vYFNt2

Chapters

Văn án

Chương 1: Hỉ tin

Chương 2: Cờ nghệ

Chương 3: Thăm nhà mẹ đẻ

Chương 4: Hôn sự

Chương 5: Trung Cung

Chương 6: Cấm túc

Chương 7: Cận xuất giá

Chương 8: Gả đi

Chương 9: Giáo huấn phủ đầu

Chương 10: Làm thiếp

Chương 11: Hữu xạ tự nhiên hương?

Chương 12: Chu sa chưa phai, vội ly biệt

Chương 13: Hạ độc

Chương 14: Hàm oan

Chương 15: Hậu quân

Chương 16: Điều không nên nghe

Chương 17: Bắt quả tang

Chương 18: Xung hỉ

Chương 19: Lựa chọn?

Chương 20: Lênh đênh

Chương 21: Châm ngòi thổi gió

Chương 22: Khẩn cầu xung hỉ

Chương 23: Gặp mặt

Chương 24: Nhập cung

Chương 25: Ở lại Trung cung

Chương 26: Thủ đoạn tranh sủng

Chương 27: Mắc mưu

Chương 28: Đau lòng

Chương 29: Mỗi kẻ một suy tính

Chương 30: Kim Khuyên

Chương 31: Trung cung thắp đèn

Chương 32: Đại hoàng tử

Chương 33: Ngộ ra đạo lý

Chương 34: Lĩnh giáo huấn

Chương 35: Đột ngột di giá

Chương 36: Âm thầm chiếu cố

Chương 37: Truyền tin

Chương 38: Trêu chọc

Chương 39: Khiếp sợ

Chương 40: Đồng sàng cộng chẩm

Chương 41: Thương cảm

Chương 42: Ác độc

Chương 43: Long thai

Chương 44: Hoăng

Chương 45: Sát nhân

Chương 46: Thiền cung

Chương 47: Gián tiếp hại người

Chương 48: Đến trong đêm

Chương 49: Đấu tranh

Chương 50: Cần độc ác

Chương 51: Giả thiện lương

Chương 52: Chuẩn bị

Chương 53: Thị tẩm (H)

Chương 54: Thị tẩm 2 (H)

Chương 55: Chính thức buông bỏ

Chương 56: Nhớ đến

Chương 57: Lại đến

Chương 58: Dằn vặt cả đêm (H)

Chương 59: Chuyện tuyển tú

Chương 60: Thân mật (H)

Chương 61: Thanh thể lộ

Chương 62: Đòi hỏi

Chương 63: Vật cược

Chương 64: Tắm chung (H)

Chương 65: Ám hại hoàng tự

Chương 66: Đắc tội Ý phi

Chương 67: Tuyển tú (H nhẹ)

Chương 68: Hành thích

Chương 69: Lo lắng (H)

Chương 70: Mang thai

Chương 71: Thiền cung phúc khí

Chương 72: Nhạc Tiệp dư

Chương 73: Tái giá

Chương 74: Tính kế lẫn nhau

Chương 75: Lâu ngày vấn an

Chương 76: Thăm dò

Chương 77: Bái phỏng

Chương 78: Hạnh nhân tô

Chương 79: Ai mới là ngoại nhân?

Chương 80: Cáo đội lốt cừu

Chương 81: Giả nhân giả nghĩa

Chương 82: Có chuyện

Chương 83: Ai mừng, ai lo?

Chương 84: Phế

Chương 85: Tính trước

Chương 86: Bắt chước

Chương 87: Nhắn gửi

Chương 88: Phi Vọng cung

Chương 89: Tin vui tin buồn

Chương 90: Bạch nhãn lang [H]

Chương 91: Thật giả khó lường

Chương 92: Bẫy sẵn

Chương 93: Bùi tần mất con

Chương 94: Lâm bồn

Chương 95: Thục phi

Chương 96: Nghịch ngợm

Chương 97: Dò la

Chương 98: Chuyện lớn

Chương 99: Oán phụ

Chương 100: Tam điện hạ có chuyện

Chương 101: Độc không thuốc giải

Chương 102: Nhũ nuơng

Chương 103: Cắt đứt đường sống

Chương 104: Không có nước mắt

Chương 105: Một thời đã qua

Chương 106: Không còn gì để mất

Chương 107: Quý phi

Chương 108: Hoàn.