ReadWe bloom until we ache | BTS | Murasaki_Team

Read We bloom until we ache | BTS - IDNEWS24.com

We bloom until we ache | BTS

Authors: Murasaki_Team

Genre: Fanfiction

Update: 19-01-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Jeongkook và Yoongi là tâm giao của nhau, nhưng tại sao mối quan hệ này lại không ổn như vốn dĩ nó phải thế?"

A story by undercoverjikooks. Translated by 1211shr.

Cover by CTV: Hss2105 from KST.