ReadVũ Yên Nguyệt Phong | vuonglacyen2522002

Read Vũ Yên Nguyệt Phong - IDNEWS24.com

Vũ Yên Nguyệt Phong

Authors: vuonglacyen2522002

Genre: Novels

Update: 04-12-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Chàng yêu ta, nguyện vì ta đánh đổi tất cả.
Ta vì chữ hận đánh đổi một kiếp nhân sinh
Ta để lại bóng lưng lạnh đạm
Chàng để lại một đời nhung nhớ
Không oán , không hối, hà cớ phải lưu luyến
Không yêu , không hận, cớ sao còn sầu bi