Read[Vtrans - Skz 2min] Spinning out, waiting for you | Reila1555

Read [Vtrans - Skz 2min] Spinning out, waiting for you - IDNEWS24.com

[Vtrans - Skz 2min] Spinning out, waiting for you

Authors: Reila1555

Genre: Fanfiction

Update: 09-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Title: spinning out, waiting for you
Author: demonmimo
Original work: Link at Credit

All credits to the author and original work.

Bản trans chưa được sự cho phép của tác giả. Mình sẽ update ngay sau khi xin được permission. Vui lòng không mang bản dịch đi đâu khác.

----
Bản trans có một số (nhiều) đoạn không khớp với bản chính. Một phần vì mình bí cách dịch, một phần vì mình muốn cho câu từ được lưu loát hơn (muốn bịa cho soft hơn).

Nếu có ai đọc, mong mọi người sẽ thích :)