Read| Vtrans | Predictions about Kpop | htlm27

Read | Vtrans | Predictions about Kpop - IDNEWS24.com

| Vtrans | Predictions about Kpop

Authors: htlm27

Genre: Diverse Lit

Update: 25-11-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Những dự đoán về Kpop ( bias Blackpink )

Nguồn : Twitter, Youtube, ...

Vtrans : •htlm27•

Since -12172018-
*Dịch theo ý thích, thích cái nào dịch cái đó.*
*Đọc rumor và prediction là để giải trí. Đừng đặt niềm tin quá nhiều và prediction và rumor.*

5 latest Chapters