Read《Vong Tiện》Vẫn Như Cũ | leeglinie

Read 《Vong Tiện》Vẫn Như Cũ  - IDNEWS24.com

《Vong Tiện》Vẫn Như Cũ

Authors: leeglinie

Genre: Fanfiction

Update: 28-06-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Ma đạo Tổ sư đồng nhân văn - Vẫn Như Cũ (nguyên tác Mặc Hương Đồng Khứu)

Bản QT đã hoàn

Lam Vong Cơ × Ngụy Vô Tiện

Chính Văn hướng Lam Vong Cơ mất trí nhớ thời điểm Huyền Vũ động

@ sannianbufei

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, chớ đem đi nơi khác