Read[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM | smallredsea

Read [Vong Tiện] NGUYỆT TÂM - IDNEWS24.com

[Vong Tiện] NGUYỆT TÂM

Authors: smallredsea

Genre: Fanfiction

Update: 24-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Lam Trạm... mau ra tay... mau giải thoát cho ta !"
"Không thể"
"Lam Trạm... ngươi còn không ra tay, sẽ không thể vãn hồi"
"Không thể"
........................................................
"Ngay thời khắc Tị Trần xuyên qua tấm ngực của Ngụy Vô Tiện, cả khoảng không gian đang hỗn loạn bỗng lập tức trở nên tĩnh lặng tức thì... im lặng đến mức có thể nghe cả tiếng từng giọt máu rơi chạm xuống nền đất"
........................................................
Một kiếm đoạn hận niệm... một kiếm sát ái nhân...
Một kiếm vì thiên hạ... một kiếm ái biệt ly...

Cuối cùng... dù y chọn thế nào thì vẫn là không thể vãn hồi...

Fanfic do Nguyệt Ma viết. Nhân vật thuộc về nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu.