Read[Vong Tiện] Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố. | ThyTrangon03

Read [Vong Tiện] Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố. - IDNEWS24.com

[Vong Tiện] Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố.

Authors: ThyTrangon03

Genre: Fanfiction

Update: 07-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Cửu Trùng Thiên có nuôi một con hắc thố - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện.

Tác giả: ThyTrangon03 (Hạ Vy)

Hàm Quang tiên quân sau một lần xuống phàm, liền đem về Cửu Trùng Thiên một con hắc thố, màu lông đen huyền, mềm mại làm người ta ngây ngất...

「Ta có lý do để bản thân không thể thoát ra khỏi ngài.」

Thể loại: đồng nhân văn, ngọt sủng, OOC, huyền huyễn, có ngược, niên thượng, có H, HE.

Hàm Quang tiên quân 7 vạn tuổi x Tiểu hắc thố Ngụy Vô Tiện 1 vạn tuổi.

Vui lòng không re-up truyện nhà mình dưới mọi hình thức.

___
230921-?