Read[Vong Tiện] Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. | ThyTrangon03

Read [Vong Tiện] Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.  - IDNEWS24.com

[Vong Tiện] Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Authors: ThyTrangon03

Genre: Fanfiction

Update: 28-11-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện.

Tác giả: ThyTrangon03 (Hạ Vy)

Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình.

Thể loại: đồng nhân, chỉ toàn ngọt và ngọt, nguyên tác sau cưới.

Người ta có "Hệ liệt ăn, mặc, ở, đi" tôi lại có "Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ".

Vui lòng không re-up truyện nhà mình dưới mọi hình thức.