Readvmin | midnight lullaby | frayes_kim

Read vmin | midnight lullaby - IDNEWS24.com

vmin | midnight lullaby

Authors: frayes_kim

Genre: Fanfiction

Update: 21-06-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

nét cười trên gương mặt taehyung méo mó thêm một chút nữa. và thêm rất nhiều chút nữa. gió cuối thu thổi qua làm đôi tay anh run rẩy.

"hôm đó là em lỡ miệng mà..."

"lần 'lỡ miệng' thứ hai trong năm nay, và là lần thứ tám kể từ khi anh quen cậu đến giờ." namjoon tiếp tục một cách bâng quơ.
---
Fanfiction tham gia Bangtan Fanfic Festa 2018 - prompt của Nah: fake exes!au.

5 latest Chapters