Readvị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ | ManhManh1843

Read vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ - IDNEWS24.com

vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ

Authors: ManhManh1843

Genre: Diverse Lit

Update: 06-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

- Tên: Vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ / 平平无奇四师弟 / Bình bình vô kỳ tứ sư đệ

- Tác giả: 抗病毒口服液 (dịch uống kháng viruss) / W Tòng Tinh

- Dự kiến : 65 chương (hoàn)

- Thể loại: Đam mỹ, cốt truyện, NP, chủ thụ, ngôi thứ nhất, cổ đại, vạn nhân mê
(Lưu ý: Thể loại cốt truyện tức nó chỉ là não động của tác giả, hành văn sẽ không chỉn chu bằng truyện bình thường, người đọc chỉ nên thưởng thức ý tưởng của truyện)

- Giới thiệu nội dung:
Ba sư huynh của ta đều là nhân trung long phượng, chỉ có mình ta đứng thứ tư, là một diễn viên quần chúng hàng thật giá thật.
* Dự cảnh: Là NP, lại ngôi thứ nhất, thụ tên Tuần Chi

* Vô não bánh ngọt