ReadVăn phòng thám tử chuyên nhận ủy thác theo chuẩn mực đạo đức | TugneyV

Read Văn phòng thám tử chuyên nhận ủy thác theo chuẩn mực đạo đức - IDNEWS24.com

Văn phòng thám tử chuyên nhận ủy thác theo chuẩn mực đạo đức

Authors: TugneyV

Genre: Diverse Lit

Update: 18-02-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Người ta bảo rằng ở khu ngoại ô thành phố H có một văn phòng thám tử chuyên tiếp nhận những ủy thác và nhiệm vụ điều tra theo yêu cầu của khách hàng.

Những khách hàng tìm đến đây chỉ cần trả một mức giá hợp lý là sẽ nhận được thành quả ủy thác vô cùng hài lòng. Nhưng mà, nếu khách hàng vi phạm chuẩn mực đạo đức họ đề ra thì cho dù ủy thác có dễ dàng hay có trả thêm bao nhiêu họ cũng không nhận...

Người ngoài bảo họ kiêu ngạo, các tổ chức và các văn phòng khác trong thành phố cũng không ưa gì cách làm việc không nể nang ai gì của họ, nhưng thế thì làm sao? Họ giỏi, họ có sức mạnh, có kĩ năng vượt trội và không bao giờ thiếu khách hàng.