Read[V-trans] Golden fan | kookmin | jjk_bunnie

Read [V-trans] Golden fan | kookmin - IDNEWS24.com

[V-trans] Golden fan | kookmin

Authors: jjk_bunnie

Genre: Fanfiction

Update: 17-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Jeon Jungkook là một fanboy cuồng nhiệt của ca sĩ Park Jimin, đến một ngày cậu vô tình lọt vào mắt xanh của thần tượng mình.

Credit: ntymin - matcha 🍵 (twitter)

Translator: jjk_bunnie

Link: https://twitter.com/ntymin/status/1406361245238890498?s=19

Original au: https://twitter.com/ntymin?s=09

Đã có sự đồng ý của tác giả gốc. Không được phép mang bản dịch của mình ra khỏi wattpad.

5 latest Chapters