Read[Underworld Office] Người phàm tại Văn phòng Địa phủ | Twisted303

Read [Underworld Office] Người phàm tại Văn phòng Địa phủ - IDNEWS24.com

[Underworld Office] Người phàm tại Văn phòng Địa phủ

Authors: Twisted303

Genre: Fanfiction

Update: 03-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Eugene, một cậu nhóc người phàm vô tình lạc vào cõi âm và suýt bị quái vật - những hồn ma đã tha hóa bởi ác nghiệp gây ra lúc còn sống giết chết. Ngay lúc đó, một hồn ma bí ẩn đã cứu cậu ta và yêu cầu cậu phải làm việc ở Văn phòng Địa phủ như là một cách để trả ơn cứu mạng.