Read[TWOSHOT] [Hoàn] Cậu Bảo Tôi Giới Thiệu Bạn Gái Cho Cậu??? | Taeny | SeeAnny

Read [TWOSHOT] [Hoàn] Cậu Bảo Tôi Giới Thiệu Bạn Gái Cho Cậu??? | Taeny - IDNEWS24.com

[TWOSHOT] [Hoàn] Cậu Bảo Tôi Giới Thiệu Bạn Gái Cho Cậu??? | Taeny

Authors: SeeAnny

Genre: Humor

Update: 27-10-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Cậu bảo tôi giới thiệu bạn gái cho cậu?"
"Kim Taeyeon, cậu ăn trúng gan hùm mật gấu rồi."

5 latest Chapters
Chapters