Read[TWICE] - Chung cư số 1020 - Những chuyện rất gì và này nọ | theLein

Read [TWICE] - Chung cư số 1020 - Những chuyện rất gì và này nọ - IDNEWS24.com

[TWICE] - Chung cư số 1020 - Những chuyện rất gì và này nọ

Authors: theLein

Genre: Fanfiction

Update: 26-01-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Chúng ta sống chung một nhà, tức là chị em một nhà, mà chị em một nhà thì không được yêu nhau!" - Park Jihyo


Có chết cũng đừng để Park Jihyo biết!