ReadTSUKIKAGE ĐOẢN VĂN TẬP HỢP | enesslobby

Read TSUKIKAGE ĐOẢN VĂN TẬP HỢP - IDNEWS24.com

TSUKIKAGE ĐOẢN VĂN TẬP HỢP

Authors: enesslobby

Genre: Short Story

Update: 20-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Những câu chuyện đoản của couple Tsukikage(Couple tui thích nhất của HAIKYUU).
chú ý là Tsukishima x Kageyama, bạn nào không thích thì đừng vào nhé.
Tiêu chí của tui là văn minh và lịch sự (cho dù giả tạo cũng phải lịch sự, cảm ơn.)

Đoản này là bản dịch chui không có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi đâu mà không báo trước.