Read[ Truyện Tranh ] Con Tim Rung Động - P1- Quyển 1 | Tue_Nguyen

Read [ Truyện Tranh ] Con Tim Rung Động - P1- Quyển 1 - IDNEWS24.com

[ Truyện Tranh ] Con Tim Rung Động - P1- Quyển 1

Authors: Tue_Nguyen

Genre: New Adult

Update: 05-10-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả : ※Kid Tuế
Nhóm dịch : Đang cập nhật
Độ dài: Phần 1: 52 chap
Quyển 1: 29 chap
Quyển 2: 23 chap
Đôi lời người đăng : Truyện cute cực kì luôn >_<

Nội dung : Cùng sống chung trong một mái nhà, trải qua hiểu lầm, hảo cảm, phẫn nộ, thương xót... sẽ xảy ra hiện tượng hóa học gì?

Chapters

Chap 0.1

Chap 0.2

Chap 1.1

Chap 1.2

Chap 1.3

Chap 1.4

Chap 1.5

Chap 1.6

Chap 1.7

Chap 2.1

Chap 2.2

Chap 2.3

Chap 2.4

Chap 2.5

Chap 3.1

Chap 3.2

Chap 3.3

Chap 3.4

Chap 3.5

Chap 3.6

Chap 4.1

Chap 4.2

Chap 4.3

Chap 4.4

Chap 4.5

Chap 4.6

Chap 4.7

Chap 4.8

Chap 4.9

Chap 5.1

Chap 5.2

Chap 5.3

Chap 5.4

Chap 6.1

Chap 6.2

Chap 6.3

Chap 6.4

Chap 6.5

Chap 7.1

Chap 7.2

Chap 7.3

Chap 7.3

Chap 7.4

Chap 7.5

Chap 8.1

Chap 8.2

Chap 8.3

Chap 8.4

Chap 8.5

Chap 9.1

Chap 9.2

Chap 9.3

Chap 9.4

Chap 9.5

Chap 9.6

Chap 9.7

Chap 10.1

Chap 10.2

Chap 10.3

Chap 10.4

Chap 10.5

Chap 11.1

Chap 11.2

Chap 11.3

Chap 11.4

Chap 11.5

Chap 12.1

Chap 12.2

Chap 12.3

Chap 12.4

Chap 12.5

Chap 12.6

Chap 12.7

Chap 13.1

Chap 13.2

Chap 13.3

Chap 13.4

Chap 13.5

Chap 13.6

Chap 13.7

Chap 13.8

Chap 13.9

Chap 13.10

Chap 13.11

Chap 13.12

Chap 13.13

Chap 14.1

Chap 14.2

Chap 14.3

Chap 14.4

Chap 14.5

Chap 14.6

Chap 14.7

Chap 14.8

Chap 15.1

Chap 15.2

Chap 15.3

Chap 15.4

Chap 15.5

Chap 15.6

Chap 16.1

Chap 16.2

Chap 16.3

Chap 16.4

Chap 16.5

Chap 16.6

Chap 16.7

Chap 16.8

Chap 16.9

Chap 17.1

Chap 17.2

Chap 17.3

Chap 17.4

Chap 17.5

Chap 17.6

Chap 17.7

Chap 18.1

Chap 18.2

Chap 18.3

Chap 18.4

Chap 18.5

Chap 18.6

Chap 18.7

Chap 18.8

Chap 18.9

Chap 18.10

Chap 19.1

Chap 19.2

Chap 19.3

Chap 19.4

Chap 19.5

Chap 19.6

Chap 19.7

Chap 19.8

Chap 19.9

Chap 20.1

Chap 20.2

Chap 20.3

Chap 20.4

Chap 20.5

Chap 20.6

Chap 20.7

Chap 20.8

Chap 20.9

Chap 21.1

Chap 21.2

Chap 21.3

Chap 21.4

Chap 21.5

Chap 21.6

Chap 21.7

Chap 22.1

Chap 22.2

Chap 22.3

Chap 22.4

Chap 22.5

Chap 22.6

Chap 22.7

Chap 22.8

Chap 22.9

Chap 23.1

Chap 23.2

Chap 23.3

Chap 23.4

Chap 23.5

Chap 23.6

Chap 23.7

Chap 23.8

Chap 24.1

Chap 24.2

Chap 24.3

Chap 24.4

Chap 24.5

Chap 25.1

Chap 25.2

Chap 25.3

Chap 25.4

Chap 25.5

Chap 26.1

Chap 26.2

Chap 26.3

Chap 26.4

Chap 26.5

Chap 27.1

Chap 27.2

Chap 27.3

Chap 27.4

Chap 28.1

Chap 28.2

Chap 29.1

Chap 29.2

Chap 29.3

Chap 29.4

Chap 29.5

Chap 29.6

Chap 29.7

Chap 29.8

Thông Báo