Read|Truyện Ngắn| • Vạn Đời Vạn Kiếp | iamcophiem

Read |Truyện Ngắn| • Vạn Đời Vạn Kiếp  - IDNEWS24.com

|Truyện Ngắn| • Vạn Đời Vạn Kiếp

Authors: iamcophiem

Genre: Short Story

Update: 14-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút.

Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khóc mất.

Em nhận ra rồi khi yêu một người mình không cần ở bên người ta. Mà thấy được hạnh phúc của người đó cũng là đủ đối với em.

Lúc trước, chị cất bước ra đi mấy năm liền mới về. Lần này đến lượt em đi. Và em đi, em sẽ bỏ lại chị, bỏ luôn làng Đô Hạ ở lại chăm sóc chị.

Chị nói đúng bắt đầu ở đâu thì kết thúc ngày tại đó.

Ngày mai, em ra bến đò ngồi qua

sau đó rồi đi.

Nếu chị nói em có vương vấn hay không.

Em xin trả lời là "Không."

Coi như là lời nói dối cuối cùng em dành cho chị.


Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem