Read[TRUYỆN DỊCH] This Little Thing Called Love - Lyra Dhani [ONESHOT] | LisettevonWietze

Read [TRUYỆN DỊCH] This Little Thing Called Love - Lyra Dhani [ONESHOT]  - IDNEWS24.com

[TRUYỆN DỊCH] This Little Thing Called Love - Lyra Dhani [ONESHOT]

Authors: LisettevonWietze

Genre: Fanfiction

Update: 17-05-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tình yêu là gì cơ?

¬Thuyền NorEm, không đục thuyền dưới mọi hình thức
¬Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác

Trans by Lisette
Proofreader: Nguyễn Trần Thảo Nguyên