ReadTrùng sinh chi bạo phát hộ - Tử Sắc Mộc Ốc | Gokiburi

Read Trùng sinh chi bạo phát hộ - Tử Sắc Mộc Ốc - IDNEWS24.com

Trùng sinh chi bạo phát hộ - Tử Sắc Mộc Ốc

Authors: Gokiburi

Genre: New Adult

Update: 18-01-2014

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Mộ Tiêu Vân chết

Nhận tặc làm mẫu sống mười lăm năm không nói, tình nhân cùng huynh đệ còn nằm ở trên một cái giường làm tình,

Nhưng là hắn không đợi đến báo thù, liền bị xe đâm chết .

Vì thế Mộ Tiêu Vân lại sống, về tới mười lăm năm trước.

Mộ Tiêu Vân vĩnh viễn sẽ không quên, hôm nay, là hắn mẹ đẻ ngày giỗ.

Trùng sinh chi nhà giàu mới nổi mấu chốt tự: Trùng sinh chi nhà giàu mới nổi, Tử sắc mộc ốc, cường cường,1V1