ReadTrọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất | phucle341

Read Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất  - IDNEWS24.com

Trọng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

Authors: phucle341

Genre: Teen Fiction

Update: 26-10-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả:Xuân Phong Diêu
Nguồn:Edit & Beta: Cici
Repost chỉ nhằm mục đích lưu trữ , nếu editor yêu cầu mình sẽ gỡ truyện ngay.
Đời trước bị gây sức ép đến chết. Tư sinh tử Khấu Thu rốt cục hiểu ra, thế giới này quan trọng nhất chính là cái gì - không phải tiền, không phải tôn nghiêm, mà là mặt a!

Con riêng ngoài giá thú. Đó là một thế giới nhìn mặt người. Chỉ cần ngươi lớn lên đẹp, cái gì cũng có thể được tha thứ. Sau khi trọng sinh, mang theo bàn tay vàng có thể thay đổi khí chất, Khấu Thu chuẩn bị bắt đầu cuộc sống khốc huyễn cuồng bá*. Nhưng -

Khốc trong tàn khốc, huyễn trong khoe khoang, cuồng trong điên cuồng, bá trong bá chủ.
Tham dự họp mặt gia tộc - Khấu Thu: khí chất, ta muốn dùng khí chất chinh phục đám lão bất tử kia.

|Hệ thống: Đã nhận được. Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện: đó là bộ dáng như khắc ngọc, đôi môi tuyệt đẹp như đóa anh đào, không gì sánh được.|

Mọi người tham gia họp mặt: nhìn kìa, hình như đó là tam thiếu gia nhà họ Khấu. Đúng là đáng thương, làn da trắng như giấy ý, nhất định là bị Khấu gia ngược đãi! Thật đúng là đứa trẻ đáng thương.

Ông anh hờ muốn ra oai phủ đầu. Khấu Thu: dùng biểu tình kiên nghị coi rẻ hắn.

|Hệ thống: Đã nhận được. Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện kiên nghị: thiếu niên cốt cách nhỏ xinh, nhìn qua yếu đuối, nhưng cố tình đôi mắt hắc bạch phân minh kia lại vô cùng bất khuất, cái đó mới chân chính làm người vừa thấy liền thương xót.|

Người hầu Khấu gia: Đại thiếu gia đúng là một tên khốn. Tiểu thiếu gia mảnh mai như v

Chapters

Chương 1: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |1|

Chương 2: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |2|

Chương 3: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |3|

Chương 4: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |4|

Chương 5: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |5|

Chương 6: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |6|

Chương 7: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |7|

Chương 8: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |8|

Chương 9: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |9|

Chương 10: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |10|

Chương 11: Hay cho một đoá bạch liên hoa tinh tế xinh đẹp |11|

Chương 12: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |12|

Chương 13: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |13|

Chương 14: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |14|

Chương 15: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |15|

Chương 16: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |16|

Chương 17: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |17|

Chương 18: Hay cho một đóa Bạch Liên Hoa tinh tế xinh đẹp |18|

Chương 19: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |1|

Chương 20: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |2|

Chương 21: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |3|

Chương 22: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |4|

Chương 23: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |5|

Chương 24: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |6|

Chương 25: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |7|

Chương 26: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |8|

Chương 27: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |9|

Chương 28: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |10|

Chương 29: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |11|

Chương 30: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |12|

Chương 31: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |13|

Chương 32: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |14|

Chương 33: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |15|

Chương 34: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |16|

Chương 35: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |17|

Chương 36: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |18|

Chương 37: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |19|

Chương 38: Ta là hồng liên nở rộ trong mộng của ngươi |20|

Chương 39: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |1|

Chương 40: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |2|

Chương 41: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |3|

Chương 42: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |4|

Chương 43: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |5|

Chương 44: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |6|

Chương 45: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |7|

Chương 46: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |8|

Chương 47: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |9|

Chương 48: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |10|

Chương 49: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |11|

Chương 50: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |12|

Chương 51: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |13|

Chương 52: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |14|

Chương 53: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |15|

Chương 54: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |16|

Chương 55: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |17|

Chương 56: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |18|

Chương 57: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |19|

Chương 58: Đóa độc liên hé nở trong tiếng ca |20|

Chương 59: Tiến công đoá thuỷ tiên |1|

Chương 60: Tiến công đóa thủy tiên |2|

Chương 61: Tiến công đóa thủy tiên |3|

Chương 62: Tiến công đóa thủy tiên |4|

Chương 63: Tiến công đóa thủy tiên |5|

Chương 64: Tiến công đóa thủy tiên |6|

Chương 65: Tiến công đóa thủy tiên |7|

Chương 66: Tiến công đóa thủy tiên |8|

Chương 67: Tiến công đóa thủy tiên |9|

Chương 68: Tiến công đóa thủy tiên |10|

Chương 69: Tiến công đóa thủy tiên |11|

Chương 70: Tiến công đóa thủy tiên |12|

Chương 71: Tiến công đóa thủy tiên |13|

Chương 72: Tiến công đóa thủy tiên |14|

Chương 73: Tiến công đóa thủy tiên |15|

Chương 74: Tiến công đóa thủy tiên |16|

Chương 75: Tiến công đóa thủy tiên |17|

Chương 76: Tiến công đóa thủy tiên |18|

Chương 77: Tiến công đóa thủy tiên |19|

Chương 78: Tiến công đóa thủy tiên |20|

Chương 79: Tiến công đóa thủy tiên |21|

Chương 80: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |1|

Chương 81: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |2|

Chương 82: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |3|

Chương 83: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |4|

Chương 84: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |5|

Chương 85: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |6|

Chương 86: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |7|

Chương 87: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |8|

Chương 88: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |9|

Chương 89: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |10|

Chương 90: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |11|

Chương 91: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |12|

Chương 92: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |13|

Chương 93: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |14|

Chương 94: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |15|

Chương 95: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |16|

Chương 96: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |17|

Chương 97: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |18|

Chương 98: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |19|

Chương 99: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |20|

Chương 100: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |21|

Chương 101: Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi |22|

Chương 102: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |1|

Chương 103: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |2|

Chương 104: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |3|

Chương 105: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |4|

Chương 106: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |5|

Chương 107: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |6|

Chương 108: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |7|

Chương 109: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |8|

Chương 110: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |9|

Chương 111: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |10|

Chương 112: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |11|

Chương 113: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |12|

Chương 114: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |13|

Chương 115: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |14|

Chương 116: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |15|

Chương 117: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |16|

Chương 118: Ngoại truyện 1

Chương 119: Ngoại truyện 2

Chương 120: Ngoại truyện 3