ReadTRỌNG SINH TRỞ VỀ TA MỘT LÒNG CHỈ MUỐN KIẾM TIỀN!!! | NhatDiepTriVo

Read TRỌNG SINH TRỞ VỀ TA MỘT LÒNG CHỈ MUỐN KIẾM TIỀN!!! - IDNEWS24.com

TRỌNG SINH TRỞ VỀ TA MỘT LÒNG CHỈ MUỐN KIẾM TIỀN!!!

Authors: NhatDiepTriVo

Genre: Diverse Lit

Update: 13-02-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Nhất Điệp Tri Vô

Thể loại: mỹ công cường thụ, cường công cường thụ, trọng sinh.

Nội dung:

La Bân kiếp trước đến lúc chết mới nhận ra tình yêu của mình có bao nhiêu buồn cười trong mắt đối phương.
Hèn mọn và ghê tởm đến mức liền quay đầu lại nhìn cũng không muốn.
Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ là một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn....