ReadTRỌNG SINH NỮ PHỐI HỢP HOAN TIÊN | nakatahiromi

Read TRỌNG SINH NỮ PHỐI HỢP HOAN TIÊN - IDNEWS24.com

TRỌNG SINH NỮ PHỐI HỢP HOAN TIÊN

Authors: nakatahiromi

Genre: Teen Fiction

Update: 17-07-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Trọng sinh xuyên qua đến có tiếng xấu đời trước, thân là thứ nhất đại nữ xứng, Lăng Nguyệt Tiêu thề lần này nhất định không cần lặp lại lần trước bi kịch.

Hợp Hoan cung lại như thế nào, mặc kệ ngoại nhân nói như thế nào, đó là của nàng gia.

Hừ, nam nhân, Nguyên Chiêu Tuyết lần này ngươi còn có thể bảo trụ của ngươi hậu cung sao? !
Tự định nghĩa nhãn:

Phẫn trư ăn hổ, phúc hắc, tu chân