ReadTrọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký | nguyenchi234tt

Read Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký   - IDNEWS24.com

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Authors: nguyenchi234tt

Genre: New Adult

Update: 06-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại : Trọng sinh, gia đấu- Cung đấu

Số Chương: 66

Kiếp trước nàng đã thua tại hậu cung này, thua bởi những kẻ luôn tươi cười, miệng kêu tỷ muội thân thiết. Thua bởi chính thứ muội của mình. Nàng hận, không chỉ vì nàng chết thảm ở lãnh cung mà còn vì đứa con chưa đầy tháng của nàng bị bóp chết.

Nhưng ông trời không tuyệt đường của nàng, nàng trọng sinh, kiếp này nàng sẽ dẫm nát tất cả những phi tần cung nữ kiếp trước dám khi dễ nàng.

Nhưng, nàng báo thù, Hoàng thượng đến tham gia náo nhiệt làm gì a?

"Ái phi, gần đây hậu cung của trẫm có vẻ không yên ổn. Đêm nay nàng hãy thị tẩm đi."

Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp, gần một tháng nay đều tuyên nàng thị tẩm, thắt lưng của nàng muốn không còn!

Nguồn : http://sstruyen.com/m/trong-sinh-hau-cung-sam-quan-ky/19462.html

Chapters

Chương 1: Trọng sinh

Chương 2: Di nương

Chương 3: Rằm tháng bảy

Chương 4: Quản gia

Chương 5: Trung thu gia yến

Chương 6: Trung thu gia yến

Chương 7: Trung thu gia yến (hạ)

Chương 8: Phản kích

Chương 9

Chương 10: Định đoạt

Chương 11: Mặt nạ

Chương 12: Thọ yến của thái hậu (1)

Chương 13: Thọ yến của thái hậu (2)

Chương 14: Thọ yến của thái hậu (3)

Chương 15: Cửa cung sâu như biển (1)

Chương 16: Cửa cung sâu như biển (2)

Chương 17: Cửa cung sâu như biển (3)

Chương 18: Khải tường cung

Chương 19: Ban cho

Chương 20: Diệu nhân

Chương 21: Thể nguyên điện

Chương 22: Thị tẩm

Chương 23: Trà hương

Chương 24: Hạch nhân bất nhân

Chương 25: Bàn nhược trì

Chương 26: Chưởng thượng ân

Chương 27: Cánh ve

Chương 28: Lưu hoa

Chương 29: Dạ vũ

Chương 30: Thổ lộ tình cảm

Chương 31: Nhất tên

Chương 32: Hàng

Chương 33: Vẽ

Chương 34: Trướng ấm

Chương 35: Vả miệng (1)

Chương 36: Mưa to

Chương 37: Trang sinh hiểu mộng mê bươm bướm

Chương 38: Yến hội

Chương 39: Say rượu

Chương 40: Ánh trăng

Chương 41: Đêm dài

Chương 42: Đồng bọn

Chương 43: Lãnh cung

Chương 44: Rơi xuống nước

Chương 45: Hành cung

Chương 46: Hoang đường

Chương 47: Vây săn

Chương 48: Nông trang

Chương 49: Lễ sinh nhật

Chương 50: Mang thai

Chương 51: Uyển âm

Chương 52: Vu hãm

Chương 53: Cứu trợ

Chương 54: Bố cục

Chương 55: Sơn tra

Chương 56: Táng hoa

Chương 57: Phiên ngoại

Chương 58: Thăng phi

Chương 59: Đêm trừ tịch

Chương 60: Chết

Chương 61: Giết người không dao

Chương 62: Sủng phi

Chương 63: Sinh con

Chương 64: Tôn đáp ứng

Chương 65

Chương 66

Chương 33: Vẽ