Read[TRANSFIC/PANWINK] - Disconnected | delaglace

Read [TRANSFIC/PANWINK] - Disconnected - IDNEWS24.com

[TRANSFIC/PANWINK] - Disconnected

Authors: delaglace

Genre: Fanfiction

Update: 23-10-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

* Author : Kogarashi

* Pairing: PanWink ( Lai Guanlin x Park Jihoon )

* Tình trạng bản gốc + trans : Đã Hoàn.

* Translator: Delaglace

* Link fic: https://www.asianfanfics.com/story/view/1270976/disconnected-guanhoon-panwink-enemyturnedfriendtolover

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ.

Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn!


____________________________

Tình yêu là điều không ai có thể đoán trước được.

Nó có thể đến từ sự gần gũi giữa những người bạn bè thân thiết.

Hoặc nó xảy ra giữa hai người không thể chịu đựng được lẫn nhau giống như Park Jihoon và Lai Guanlin vậy.

______________________