Read[transfic] jaeren | easily. | anotherlovelyguy905

Read [transfic] jaeren | easily. - IDNEWS24.com

[transfic] jaeren | easily.

Authors: anotherlovelyguy905

Genre: Diverse Lit

Update: 30-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[transfic] jaeren | easily.

general tags: mild/vague signs of domestic abuse.

"tớ tìm ra bài hát này từ anh jaehyun cái hồi bọn mình đi tokyo ấy. bọn tớ là bạn cùng phòng nhưng tớ ngại hỏi ảnh nên phải tự tìm nó."

by whitepaint on ao3.
link work: https://archiveofourown.org/works/23229007.
translate by @anotherlovelyguy905 on wattpad.

link wordpress: https://justalovelyguy.wordpress.com/2021/08/17/transfic-jaeren-easily/

this translation HAS BEEN ALLOWED by the official author.
do not take out without any permission.
bản dịch ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả.
không mang đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép.

bản dịch không chắc chắn sát 100% với bản gốc.

-

5 latest Chapters