Read[Trans][UsUk][APH] Dear Alfred F. Jones | MukuroDoumeki

Read [Trans][UsUk][APH] Dear Alfred F. Jones - IDNEWS24.com

[Trans][UsUk][APH] Dear Alfred F. Jones

Authors: MukuroDoumeki

Genre: Fanfiction

Update: 11-06-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

I've been having a lot of anxiety lately and England from Hetalia has been my cheer up. This is his suicide note. My first ever Hetalia fic, so don't get angry. Vent fic, I guess?
Human names used.
WARNING: Depression and emotional triggers are used. If you're not okay with this stuff, I'd suggest reading another fic. Thank you for even taking the time to look at this.
-Au said.

Trans's note: Tôi chân thành xin lỗi những ai đọc cũng như tác giả nếu như tôi không thể biểu đạt hết chi tiết ý văn hay sắc thái của câu chuyện.

Lần đầu tôi dịch nên sẽ có một số thiếu xót.

Bản dịch tiếng việt này do tôi sở hữu, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài nếu chưa có sự cho phép. :)))

5 latest Chapters