Read[Trans] UNDERWEAR THIEF - yoonmin | Rainbow-superman

Read [Trans] UNDERWEAR THIEF - yoonmin - IDNEWS24.com

[Trans] UNDERWEAR THIEF - yoonmin

Authors: Rainbow-superman

Genre: Fanfiction

Update: 13-07-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Jimin bị bắt gặp đang trộm quần lót của Yoongi và thề thốt "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

...Nhưng đó chính là sự thật

Author: KxYoongi - Wattpad

Link: http://my.w.tt/UiNb/p37cW5e3ZC

Beta: @QunMinh697 (2-8)

Paring: Yoonmin (main)

Length: 15 chapters

Dịch dưới sự cho phép của tác giả!!

#34 transfic