Read[Trans] Taegyu | Smut 🔞 | Breaking The Rules | lxdann04

Read [Trans] Taegyu | Smut 🔞 | Breaking The Rules - IDNEWS24.com

[Trans] Taegyu | Smut 🔞 | Breaking The Rules

Authors: lxdann04

Genre: Fanfiction

Update: 09-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Mọi người đều biết Choi Beomgyu luôn bị thu hút bởi những người đàn ông lớn tuổi hơn và sẵn sàng cùng họ lên giường. Kang Taehyun, cậu em nhỏ trong nhóm của em, quyết tâm thay đổi suy nghĩ của hyung mình, khiến em phá vỡ quy tắc mà bản thân đặt ra, cái quy tắc đã ngăn cậu đạt được điều mình khao khát bấy lâu nay.

Warning: 🔞🔞
Top Taehyun
Bottom Beomgyu
_____________

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

5 latest Chapters
Chapters