Read[TRANS] [SeolBbo] - It's because you're too pretty | callmeyormine

Read [TRANS] [SeolBbo] - It's because you're too pretty - IDNEWS24.com

[TRANS] [SeolBbo] - It's because you're too pretty

Authors: callmeyormine

Genre: Fanfiction

Update: 26-02-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: Shakisgeundeokie
Translator: Yormine
Note: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
Original link: https://archiveofourown.org/works/40289001
Tóm tắt:
Bona biết SeolA tránh mặt cô nhưng thay vì hỏi thẳng, cô ấy quyết định đi tra hỏi các thành viên.
*Đây là phần 1 trong series Of patience and avoidance - Shakisgeundeokie