Read[Tống] Zoldyck bản thân tu dưỡng | kyhuyhoang12

Read [Tống] Zoldyck bản thân tu dưỡng - IDNEWS24.com

[Tống] Zoldyck bản thân tu dưỡng

Authors: kyhuyhoang12

Genre: Teen Fiction

Update: 10-05-2017

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tấn giang VIP2017-05-03 xong xuôi

Trước mặt bị bắt giấu sổ: 21000 văn chương vi tích phân: 839,146,048

Văn án:

Ta gọi là Illumi. Zoldyck

Ta có một phần cao thu nhập công tác, một hạnh phúc mỹ mãn gia đình cùng với một đám kính yêu đệ đệ của ta

Xin gọi ta nhân sinh người thắng, cảm tạ

Thực dụng nói rõ

1. A làm chỉ số thông minh thiếu, nếu như phát hiện BUG xin không cần tích cực

2. cp hòa công thụ thuộc tính căn cứ văn chương phát triển mà định

3. Nếu như không lành miệng vị xin điểm kích góc trên bên phải xoa xoa, chúng ta hữu duyên tái kiến

4. Bài này xin miễn bái bảng

Chúc các vị muội chỉ thực dụng khoái trá !

Nội dung nhãn: Hunter Tống Mạn niên thiếu mạn

Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Illumi. Zoldyck ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: