ReadTỔNG TRƯỞNG HẮC LONG!??? mà lại yêu ( TaijuxTakemichi ) | Managuslie

Read TỔNG TRƯỞNG HẮC LONG!??? mà lại yêu ( TaijuxTakemichi ) - IDNEWS24.com

TỔNG TRƯỞNG HẮC LONG!??? mà lại yêu ( TaijuxTakemichi )

Authors: Managuslie

Genre: Fanfiction

Update: 13-09-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

trong đây sẽ ko có ai chết hết và cuộc gặp gỡ của takemichi với Touman sẽ ko có nha, tính cách thì hiền lành, nấu ăn ngon, khéo tay,.., nói chung là giống vợ hiền nhà. Mỗi tội lười thôi.

Do mới viết nên hơi hậu đậu nha, mong các bạn thông cảm.