Read[Tokyo revengers x reader] Ảo Tưởng | Erlena14082006

Read [Tokyo revengers x reader] Ảo Tưởng - IDNEWS24.com

[Tokyo revengers x reader] Ảo Tưởng

Authors: Erlena14082006

Genre: Fanfiction

Update: 02-04-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Lưu ý: Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau, không liên quan đến nhau. Truyện tớ viết đa phần là SE hoặc BE. Không có lịch đăng cố định nhưng nếu được ủng hộ thì tớ sẽ up thường xuyên hơn. Lần đầu đăng nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người góp ý.
Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ!