Read[Tokyo Revengers] Heathens | nhungwibu2204

Read [Tokyo Revengers] Heathens - IDNEWS24.com

[Tokyo Revengers] Heathens

Authors: nhungwibu2204

Genre: Fanfiction

Update: 24-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Tại sao lại đến và cứu rỗi tôi sau đó lại bỏ đi biệt tích!?."

"Cứu rỗi!?."

"Tôi đã cứu rỗi cậu bao giờ!?."

"Đó chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi."

CP: Hera(oc)×???

Warning: truyện sẽ không đúng với nguyên tác vì nó là trí tưởng tượng của tác giả, cảnh 18 sẽ có nếu không thích hợp bạn có thể rời đi.

Cre: by Omochii.

Vui lòng không mang đi đâu hoặc đạo nếu không có sự đồng ý của mình.

Cảm ơn.