Read[Tokyo Revengers] Đu OTP~ | Zyylee

Read [Tokyo Revengers] Đu OTP~ - IDNEWS24.com

[Tokyo Revengers] Đu OTP~

Authors: Zyylee

Genre: Fanfiction

Update: 07-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

⚠️OOC⚠️

ở đây có các cp tôi sìn
BajiFuyu
HakkMit
HanKisa
WakaSen
KakuIza
SanRin
TakeoShin
sẽ có vài cp được thêm vào mà không được nhắc ở phía trên.(do tôi nổi hứng thì thêm thôi)

Cảm ơn đã ghé qua đây♡