Read[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và em | tsuki208

Read [ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và em - IDNEWS24.com

[ Tokyo Revengers] DrakenxEmma - Tương lai của anh và em

Authors: tsuki208

Genre: Fanfiction

Update: 25-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

" Một tương lai có anh và em
Một tương lai đôi ta hạnh phúc
Một tương lai cả hai cùng sống
Một tương lai chúng ta bên nhau"
warning: có thể ooc, lệch nguyên tác, BG
couple: Draken x Emma
Bộ truyện mình viết vì muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho OTP nên đương nhiên sẽ lệch bản gốc
Đây là công sức của mình nên LÀM ƠN ĐỪNG đem nó đi đâu khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn vì đã đọc!