Read[Tokyo Revengers] Dịch vụ tư vấn cuộc sống cá nhân | meomu78

Read [Tokyo Revengers] Dịch vụ tư vấn cuộc sống cá nhân - IDNEWS24.com

[Tokyo Revengers] Dịch vụ tư vấn cuộc sống cá nhân

Authors: meomu78

Genre: Fanfiction

Update: 22-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Rindou có một người bạn qua mạng, là một chị gái lớn tuổi hơn mình.

Cứ mỗi lần gặp chuyện shocking gì trên đời đều đem kể chị ta nghe đầu tiên. Nhiều nhất hẳn là khi than thở về việc phải nhai cẩu lương của Ran và Kaono.

Kinoya Lucifer là tên chị ta.

________________________________

Hệ liệt:

[Tokyo Revengers] Chị Đẹp

[Tokyo Revengers + BSD] Cheating Is A Crime

________________________________

Cp: Haitani Rindou x Kinoya Lucifer

Author: meomu78, @-_silhouette_-

Lưu ý: Có ooc

5 latest Chapters