ReadTinh Mộng Thần Tượng _ Những mẩu chuyện vụn vặt | canytuongdesangtac

Read Tinh Mộng Thần Tượng _ Những mẩu chuyện vụn vặt - IDNEWS24.com

Tinh Mộng Thần Tượng _ Những mẩu chuyện vụn vặt

Authors: canytuongdesangtac

Genre: Teen Fiction

Update: 25-01-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Chủ yếu là những mẩu chuyện nhỏ xuất hiện trong đầu của mình về CP Long-Hải.
Đây là lần đầu mình viết fanfic, lại không giỏi viết lách nên sẽ có nhiều sai sót. Mọi người đọc và cho mình cảm nhận nha~~
Mình nghĩ các nhân vật sẽ có chút OOC,ọi người nhớ chuẩn bị tâm lý trước nha~~