ReadTình mê Pháp Lan Tây [Hoàn] | HoangAnhTran511

Read Tình mê Pháp Lan Tây [Hoàn] - IDNEWS24.com

Tình mê Pháp Lan Tây [Hoàn]

Authors: HoangAnhTran511

Genre: Diverse Lit

Update: 23-04-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả:Tây Phong Xuy Mộng
Thể loại: Hiện đại, bá đạo ôn nhu chung tình công, cường công cường thụ, 1×1, HE.
Văn án:
Jason-Sở Lăng nhận nhiệm vụ ám sát Alex. Vừa thấy người trên máy giám sát, Alex đã bị sét đánh hạ lệnh cho thuộc hạ bắt sống Jason, quyết tâm đem em về rape.